Sąd Rejonowy w Tychach

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Sąd Rejonowy w Tychach
 
Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Wzorem lat ubiegłych Ministerstwo Sprawiedliwości w dniach od 20 lutego do 26 lutego 2017 r. organizuje „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”. Zasadniczym celem tej inicjatywy jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. W dniach 20 lutego - 24 lutego br. osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły uzyskać bezpłatnie informacje. W Sądzie Rejonowym w Tychach pełnione będą dyżury przez asystentów sędziów w czytelni akt Sądu w godzinach 8.00 – 15.00 oraz pod numerem telefonu 32 3233104. Dyżury służyć będą pomocą osobom pokrzywdzonym przestępstwem w skierowaniu ich do właściwych podmiotów udzielających pomocy oraz wyjaśnieniu zapisów ustawy z dnia 7 lipca 2005 roku o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych czynów zabronionych (tekst jednolity z dnia 29 lutego 2016 r. Dz.U. z 2016 r. poz. 325). Lista podmiotów, których będzie można uzyskać niezbędną informację i ich adresy znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości ( www.pokrzywdzeni.gov.pl ) oraz w Punkcie Obsługi Interesantów.

 
Dni wolne od pracy w roku 2017 r.

Na podstawie art. 130 § 2 i art. 147 Kodeksu pracy w zw. z § 40 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U.2015.2316 ze zm.) oraz § 14 ust. 4 Regulaminu Pracy Sądu Rejonowego w Tychach, ustalam dni wolne od pracy w 2017 r.:

- 14 kwietnia 2017 r. dniem wolnym od pracy, z jednoczesnym jego odpracowaniem w dniu 1 kwietnia 2017 r.,

- 2 maja 2017 r. dniem wolnym od pracy, z jednoczesnym jego odpracowaniem w dniu 13 maja 2017 r.,

- 10 listopada 2017 r. dniem wolnym od pracy za święto przypadające w dniu 11 listopada 2017 r.

 
Kasa Sądu

W związku z koniecznością przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej Kasa tutejszego Sądu będzie nieczynna w dniu 30.12.2016 r.

Za utrudnienia przepraszamy.

 
Godziny urzędowania Sądu w dniach 31.10.2016 r. i 02.11.2016 r.

Zarządzenie Prezesa Sądu z dnia 17 października 2016 r. w sprawie zmiany godzin urzędowania Sądu w dniach 31.10.2016 r. i 02.11.2016 r.


Dane teleadresowe

ul. Budowlanych 33,
43-100 Tychy,
tel.: (32) 32 33 000
fax: (32) 21 92 806
email:sekretariat@tychy.sr.gov.pl

 


NIP 646 10 61 209

REGON 272 173 793

Biuro Obsługi Interesantów
email:informacja@tychy.sr.gov.pl