Sąd Rejonowy w Tychach

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Sąd Rejonowy w Tychach
 
Kasa Sądu

W związku z koniecznością przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej Kasa tutejszego Sądu będzie nieczynna w dniu 29.12.2017 r.

Za utrudnienia przepraszamy.

 
Sąd Rejonowy w Tychach, ustala 2 stycznia 2018r. dniem wolnym od pracy

Sąd Rejonowy w Tychach, ustala 2 stycznia 2018r. dniem wolnym od pracy za święto przypadające w dniu 6 stycznia 2018r.

 
Projekt Poprawa zdolności administracyjnych sądów w tym systemów informatycznych

Sąd Rejonowy w Tychach bierze udział w projekcie Poprawa zdolności administracyjnych sądów w tym systemów informatycznych, który jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości/Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości i współfinansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009 – 2014.
Celem projektu jest Poprawa wydajności systemów sądownictwa, w tym rozwój systemów związanych z prowadzeniem spraw sądowych.
Rezultatami projektu będą:
• poprawa wydajności oraz ujednolicenie środowiska teleinformatycznego w sądach;
• poprawa wydajności systemów informatycznych do prowadzenia spraw sądowych;
• zwiększenie kompetencji pracowników wymiaru sprawiedliwości.

Projekt stanowi odpowiedź na potrzebę społeczną ukierunkowaną na poszerzenie dostępu wymiaru sprawiedliwości. Celem przedsięwzięcia jest realizacja potrzeby społecznej ukierunkowanej na ułatwienie i rozpowszechnienie dostępu do wymiaru sprawiedliwości, przyspieszenie dostępu do rejestrów sądowych, zastosowanie komunikacji strony z sądem drogą elektroniczną oraz upowszechnienie pism procesowych oraz dokumentacji pochodzących z sądu w formie elektronicznej poprzez objęcie sądów powszechnych usługą wspólną uwierzytelniania i autoryzacji użytkowników systemów informatycznych oraz usługą poczty centralnej i budowę scentralizowanego systemu zarządzania tożsamością.

Zakończenie realizacji projektu planowane jest na 30 kwietnia 2017 r.

Więcej informacji o projekcie: http://nmf.ms.gov.pl/pl/projekt-nr-1/

 
Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Wzorem lat ubiegłych Ministerstwo Sprawiedliwości w dniach od 20 lutego do 26 lutego 2017 r. organizuje „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”. Zasadniczym celem tej inicjatywy jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. W dniach 20 lutego - 24 lutego br. osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły uzyskać bezpłatnie informacje. W Sądzie Rejonowym w Tychach pełnione będą dyżury przez asystentów sędziów w czytelni akt Sądu w godzinach 8.00 – 15.00 oraz pod numerem telefonu 32 3233104. Dyżury służyć będą pomocą osobom pokrzywdzonym przestępstwem w skierowaniu ich do właściwych podmiotów udzielających pomocy oraz wyjaśnieniu zapisów ustawy z dnia 7 lipca 2005 roku o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych czynów zabronionych (tekst jednolity z dnia 29 lutego 2016 r. Dz.U. z 2016 r. poz. 325). Lista podmiotów, których będzie można uzyskać niezbędną informację i ich adresy znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości ( www.pokrzywdzeni.gov.pl ) oraz w Punkcie Obsługi Interesantów.


Dane teleadresowe

ul. Budowlanych 33,
43-100 Tychy,
tel.: (32) 32 33 000
fax: (32) 21 92 806
email:sekretariat@tychy.sr.gov.pl

 


NIP 646 10 61 209

REGON 272 173 793

Biuro Obsługi Interesantów
email:informacja@tychy.sr.gov.pl