Sąd Rejonowy w Tychach

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Strona główna / Aktualności
Aktualności


Pomoc prawna

Drukuj

JEŻELI JESTEŚ OSOBĄ POKRZYWDZONĄ PRZESTĘPSTWEM - PAMIĘTAJ! MOŻESZ OTRZYMAĆ BEZPŁATNĄ POMOC

Może to być przede wszystkim informacja prawna, pomoc psychologiczna, pokrywanie kosztów rehabilitacji, pomoc finansowa i materialna. W całej Polsce działają podmioty - przede wszystkim organizacje pozarządowe, które uzyskały dotacje z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej na udzielanie bezpłatnej pomocy osobom po krzywdzonym przestępstwem. Pamiętaj! Jeżeli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem i potrzebujesz pomocy, zwróć się do takiego podmiotu. Lista adresów wraz z danymi kontaktowymi oraz wykazami dyżurów specjalistów, dostępna jest na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl w zakładce; Działalność/Pokrzywdzeni przestępstwem oraz na stronie internetowej dla osób pokrzywdzonych www.pokrzywdzeni.gov.pl.

-Nieodpłatna pomoc prawna

-Edukacja prawna

-Pomoc pokrzywdzonym przestępstwem

-Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

-Przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci

-Przeciwdziałanie narkomanii

-Broszury i publikacje

-Fundusz pomocy postpenitencjarnej oraz pomocy pokrzywdzonym

 

Międzynarodowy Dzień Mediacji

Drukuj

ZAWIADOMIENIE

W związku z obchodami Międzynarodowego Dnia Mediacji w dniu 16 października 2014 roku i Tygodnia Mediacji w dniach 13-18 października 2014 roku oraz potrzebą upowszechnienia sprawiedliwości naprawczej i mediacji, zawiadamia się, że informacje na temat mediacji udzielać będzie Mediator Polskiego Centrum Mediacji Oddział Tychy Pani Ewa Czupryna w budynku Sądu Rejonowego w Tychach przy ul. Budowlanych 33 w dniu:

- 13.10.2014 r. (poniedziałek) w godzinach 15.00-17.00 p.108,

- 15.10.2014 r. (środa) w godzinach 10.00-12.00 p.108,

- 17.10.2014 r. (piątek) w godzinach 12.00-14.00 p.108.


Natomiast dniach 14 i 16.10.2014 r. w godzinach 15.00-17.00 informacja na temat mediacji udzielana będzie w Wydziale Zamiejscowym Akademii Krakowskiej w Tychach Al. Niepodległości 32 (były WSZiNS).

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z w/w mediatorem pod numerem telefonu 880 072 629.
 

Informacja dla osób niepełnosprawnych będących uczestnikami postępowań

Drukuj

Osoby niepełnosprawne będące uczestnikami postępowania sądowego, które mają problemy z poruszaniem się o własnych siłach, mogą zgłaszać ten fakt odpowiednio wcześniej pracownikom ochrony lub bezpośrednio w danym wydziale merytorycznym, wówczas rozprawa będzie planowana na parterze budynku sądu, co ułatwi dotarcie do odpowiedniej sali rozpraw.

 

Informacja Prezesa Sądu Rejonowego w Tychach

Drukuj

„Prezes Sądu Rejonowego w Tychach w wykonaniu rekomendacji Rady Głównej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym przypomina i informuje, iż zgodnie z treścią art. 170 § 23 kkw stowarzyszenia, organizacje i instytucje, do których działalności należy troska o wychowanie i zapobieganie demoralizacji lub pomoc skazanym mogą występować o powierzenie im dozoru (w granicach prawem określonych) lub też sąd może powierzyć im dozór nad skazanym za ich zgodą.

Za sprawowanie takiego dozoru przysługuje zryczałtowany zwrot kosztów prowadzonych działań”.

 


Strona 8 z 10