Sąd Rejonowy w Tychach

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Strona główna / Informacje przedmiotowe / Ogłoszenia / Ogłoszenie do sprawy Sygn. akt IX Ns 335/17

Ogłoszenie do sprawy Sygn. akt IX Ns 335/17

Sąd Rejonowy w Tychach informuje, że w sprawie o sygn. akt IX Ns 335/17 został złożony wykaz inwentarza po spadkodawcy Zdzisławie Matysiaku, synu Piotra i Bronisławy, PESEL 33110810438, zmarłym w dniu 9 maja 2017roku, ostatnio zamieszkałym w Tychach przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej 13/25. Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taka potrzebę dostatecznie uzasadni. Osoby wskazane w art. 637§1 k.p.c., tj. ten kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu oraz wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza

 

Metryka dokumentu

Ten dokument nie był jeszcze aktualizowany.