Sąd Rejonowy w Tychach

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Strona główna / Mediacje

Mediacje

Drukuj

Co to jest mediacja ?

Mediacja to przede wszystkim rozmowa stron, która prowadzi do rozwiązania konfliktu i znalezienia porozumienia satysfakcjonującego obie strony konfliktu. Mediacja jest procesem dobrowolnym i poufnym, prowadzonym w obecności osoby neutralnej - mediatora.

Koordynator ds. mediacji w Sądzie Okręgowym w Katowicach:

SSO Lech Skórski
tel. 32 60 70 686​

Mediatorzy w sprawach cywilnych

Regulacje prawne dotyczące mediacji i postępowania pojednawczego w sprawach cywilnych zawarte są głownie w art. 183 k.p.c., a także w art.: 10 k.p.c., 2021 k.p.c., 2591 k.p.c.. Zgodnie z art. 183 15 §1 k.p.c. „Ugoda zawarta przed mediatorem ma po jej zatwierdzeniu przez sąd moc prawną ugody zawartej przed sądem.”
Lista stałych mediatorów oraz ośrodków mediacyjnych zgodnie z art. 183 par. 2 k.p.c. dostępna jest na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Katowicach oraz w sekretariacie Oddziału Administracyjnego.

Mediatorzy w sprawach karnych

Kwestie dotyczące mediatorów w sprawach karnych określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 czerwca 2003 roku w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach karnych (Dz. U. Nr 108, poz. 1020).
Lista mediatorów w sprawach karnych dostępna jest na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Katowicach oraz w sekretariacie Oddziału Administracyjnego.

Mediatorzy w sprawach nieletnich

Szczegółowe zasady i tryb przeprowadzania mediacji przez mediatorów w sprawach nieletnich określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001 roku w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich (Dz. U. Nr 56, poz. 591).
Lista mediatorów ds. nieletnich dostępna jest na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Katowicach oraz w sekretariacie Oddziału Administracyjnego.

 

Więcej informacji na temat mediacji można uzyskać na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.


 

Metryka dokumentu

  • Dokument zmieniono: 2017-06-06 05:33:37, zmiany dokonał Administrator, Nr poprzedniej wersji dokumentu: 6.
  • Dokument zmieniono: 2017-06-06 05:33:35, zmiany dokonał Administrator, Nr poprzedniej wersji dokumentu: 5.
  • Dokument zmieniono: 2016-01-14 10:00:27, zmiany dokonał Administrator, Nr poprzedniej wersji dokumentu: 4.
  • Dokument zmieniono: 2014-09-25 05:56:40, zmiany dokonał Administrator, Nr poprzedniej wersji dokumentu: 3.
  • Dokument zmieniono: 2011-07-21 15:53:29, zmiany dokonał Administrator, Nr poprzedniej wersji dokumentu: 2.