Ochrona danych osobowych

Obowiązek informacyjny


Na podstawie art. 24 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U.2016.922):

Obowiązki administratora danych osobowych przetwarzanych w Sądzie Rejonowym w Tychach wykonuje Prezes Sądu Rejonowego w Tychach.
Siedziba: ul. Budowlanych 33, 43-100 Tychy

Zbierane dane osobowe są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 922) w celu realizacji zadań określonych przepisami prawa.

Przetwarzanie danych osobowych w Sądzie Rejonowym w Tychach odbywa się w następujących celach:

-  sprawowania wymiaru sprawiedliwości w zakresie nienależącym do sądów administracyjnych, sądów wojskowych oraz Sądu Najwyższego,
-  zatrudnienia w sądzie, świadczenia usług na podstawie umów cywilnoprawnych, prowadzenia zamówień publicznych, a także dotyczących osób uczących się,
-  wystawienia faktury, rachunku i prowadzenia sprawozdawczości finansowej,
-  drobnych spraw życia codziennego,
-  dotyczących osób pozbawionych wolności na podstawie ustawy, w zakresie niezbędnym do wykonania tymczasowego aresztowania lub kary pozbawienia wolności,
-  prowadzenia ewidencji wynikających z przepisów prawa.

Administrator danych, może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom na podstawie i w granicach przepisów prawa.

Podanie danych osobowych w zakresie obowiązujących przepisów ustaw i rozporządzeń dotyczących postępowania sądowego i organizacji sekretariatów, prawa zamówień publicznych, kodeksu pracy, finansów publicznych jest obowiązkowe, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

Rejestr zmian dla: Ochrona danych osobowych

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Tychach
Wytworzył:
Krystyna Sokołowska - Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Krzysztof Baran
Dokument z dnia:
2018-02-21
Publikacja w dniu:
2018-02-21
Opis zmiany:
b/d