Czytelnia akt sądowych

Godziny przyjęć interesantów

Poniedziałek: od 1000 do 1800
Wtorek - Piątek: od 830 do 1430

Dane teleadresowe

ul. Budowlanych 33, 43-100 Tychy,
parter, pokój nr 6

Telefon 
(32) 32 33 104,    (32) 32 33 105,    (32) 32 33 106

Adres email

informacja@tychy.sr.gov.pl

Czytelnia akt sądowych udostępnia akta spraw do wglądu oraz materiały audiowizualne, które znajdują się w aktach spraw rozpoznawanych we wszystkich wydziałach Sądu Rejonowego w Tychach, za wyjątkiem V Wydziału Ksiąg Wieczystych. Czytelnia akt V Wydziału Ksiąg Wieczystych mieści się w pokoju numer 12a tego samego budynku. Przeglądanie akt odbywa się wyłącznie po okazaniu dokumentu tożsamości ze zdjęciem.

W celu uniknięcia oczekiwania na możliwość zapoznania się z aktami, zalecane jest, aby akta zamawiane były z dwudniowym wyprzedzeniem.

Akta do czytelni mogą być zamawiane:

  • osobiście lub telefonicznie w Biurze Obsługi Interesantów, tel. (32) 32 33 104, (32) 32 33 105, (32) 32 33 106,
  • osobiście lub telefonicznie w sekretariacie danego Wydziału,
  • drogą elektroniczną na adres: informacja@tychy.sr.gov.pl
Zamawiając akta do czytelni należy:
  • podać sygnaturę sprawy,
  • wykazać uprawienie do dostępu do akt,
  • w przypadku sprawy wielotomowej należy wskazać również numer tomu, który będzie przeglądany.

 

STRONY POWIĄZANE (KLIKNIJ):

 

Rejestr zmian dla: Czytelnia akt sądowych

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Tychach
Wytworzył:
Krystyna Sokołowska - Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Sebastian Greguła
Dokument z dnia:
2019-02-19
Publikacja w dniu:
2019-02-19
Opis zmiany:
Aktualizacja
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Tychach
Wytworzył:
Krystyna Sokołowska - Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Sebastian Greguła
Dokument z dnia:
2018-07-13
Publikacja w dniu:
2018-07-13
Opis zmiany:
b/d