Dyrektor Sądu

Dyrektor Sądu Rejonowego
w Tychach
mgr inż. Grzegorz Petka
Dane teleadresowe Lokalizacja Kontakt
ul. Bałuckiego 4,
43-100 Tychy
Pokój nr 26, parter
Telefon (32) 32 33 125
Fax (32) 21 91 696
Adres email dyrektor@tychy.sr.gov.pl

ZAKRES DZIAŁANIA DYREKTORA

Zgodnie z art. 31a ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, dyrektor sądu:

  • kieruje działalnością administracyjną sądu, w zakresie wskazanym w art. 8 pkt 1 ustawy;
  • wykonuje zadania przypisane, na podstawie odrębnych przepisów, kierownikowi jednostki w zakresie finansowym, gospodarczym, kontroli finansowej, gospodarowania mieniem Skarbu Państwa oraz audytu wewnętrznego w tych obszarach;
  • jest zwierzchnikiem służbowym i dokonuje czynności z zakresu prawa pracy oraz reprezentuje sąd w tym zakresie wobec pracowników sądu, z wyłączeniem sędziów, asesorów sądowych, referendarzy sądowych, kuratorów zawodowych, asystentów sędziów;
  • określa, w porozumieniu z prezesem sądu, rozmieszczenie i liczbę poszczególnych stanowisk w wydziałach sądu, na których są zatrudniani pracownicy sądu, z wyłączeniem sędziów, asesorów sądowych, referendarzy sądowych, kuratorów zawodowych i asystentów sędziów;
  • reprezentuje Skarb Państwa w zakresie powierzonego mienia i zadań sądu;
  • dysponuje rachunkami depozytowymi Ministra Finansów, o których mowa w art. 83a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z zastrzeżeniem art. 83a ust. 2tej ustawy.

Z dniem 10 kwietnia 2013 r. Pan Michał Białoń, Kierownik Oddziału Kadr w Sądzie Rejonowym w Tychach, został wyznaczony jako osoba upoważniona do wykonywania zadań Dyrektora Sądu Rejonowego w Tychach, w czasie jego nieobecności, w pełnym zakresie kompetencji, na czas nieokreślony.

Rejestr zmian dla: Dyrektor Sądu

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Tychach
Wytworzył:
Krystyna Sokołowska - Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Krzysztof Baran
Dokument z dnia:
2018-02-21
Publikacja w dniu:
2018-02-21
Opis zmiany:
b/d