III Rodzinny i Nieletnich

Przewodniczący wydziału SSR Izabella Nowakowska
przyjmuje strony
Poniedziałek: od 900 do 1300
Pokój nr 209, piętro II, budynek przy ulicy Bałuckiego 4
Zastępca SSR Daniel Krawiec
Kierownik sekretariatu Iwona Olejak
Godziny przyjęć
interesantów
Poniedziałek: 
od 800 do 1800
Wtorek - Piątek:
od 800 do 1500
Dane teleadresowe ul. Bałuckiego 4,
43-100 Tychy
Pokój nr 213, piętro II
Telefon (32) 32 33 151 
Telefon (32) 32 33 152 
Telefon (32) 32 33 153 
Fax (32) 43 86 862
Adres email rodzinny3@tychy.sr.gov.pl
Obszar właściwości Miasta: Bieruń, Lędziny, Tychy
Gminy: Bojszowy, Kobiór

Lista sędziów

Właściwość rzeczowa

III WYDZIAŁ RODZINNY I NIELETNICH - SPRAWY OKREŚLONE W ART. 12 § 1A PKT 1 USTAWY Z OBSZARU WŁAŚCIWOŚCI TEGO SĄDU.

W postępowaniu procesowym:

 • o alimenty (dochodzenie po raz pierwszy, zmiana wysokości, wygaśnięcie obowiązku),
 • o ustalenie ojcostwa i roszczenia z tym związane (koszty wyprawki, utrzymanie matki w okresie ciąży i porodu),
 • o zaprzeczenie ojcostwa,
 • o ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami.

W postępowaniu nieprocesowym dotyczącym małoletnich:

 • o przysposobienie,
 • o pozbawienie, zawieszenie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej,
 • o zezwolenie na zawarcie małżeństwa z powodu braku wymaganego wieku dla kobiety,
 • o zmianę zawartego w wyroku rozwodowym orzeczenia dotyczącego władzy rodzicielskiej i sposobie jej wykonania,
 • o przywrócenie władzy rodzicielskiej,
 • o ustanowienie opieki nad małoletnim,
 • o ustanowienie kuratora dla małoletniego,
 • o wydanie dziecka,
 • o zezwolenie na dokonanie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka,
 • o rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka w razie braku porozumienia między rodzicami,
 • o umieszczenie małoletniego w rodzinie zastępczej.

W postępowaniu nieprocesowym dotyczącym dorosłych:

 • o zezwolenie na zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika,
 • o zwolnienie od obowiązku przedstawienia dokumentu potrzebnego do zawarcia małżeństwa,
 • o ustanowienie opieki prawnej nad osobą dorosłą,
 • o rozstrzygnięcie w istotnych sprawach rodziny,
 • o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu; (zmiana orzeczenia ustanie obowiązku),
 • o nakazanie wypłacenia wynagrodzenia za pracę do rąk drugiego małżonka,
 • o ustanowienie kuratora dla osoby częściowo ubezwłasnowolnionej,
 • sprawy związane z ochroną zdrowia psychicznego i umieszczenia osób w szpitalu psychiatrycznym bez ich zgody,
 • sprawy zabezpieczenia alimentów.

Pisma inicjujące postępowanie sądowe składane są w Biurze Podawczym Sądu.

Rejestr zmian dla: III Rodzinny i Nieletnich

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Tychach
Wytworzył:
Krystyna Sokołowska - Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Krzysztof Baran
Dokument z dnia:
2018-02-21
Publikacja w dniu:
2018-02-21
Opis zmiany:
b/d