IV Pracy i Ubez. Społecznych

 

  -     W A Ż N E     -  

Informacji o sprawach rozpoznawanych w Wydziale udziela Biuro Obsługi Interesantów

Wnioski i pisma składane są w Biurze Podawczym

Przewodniczący Wydziału

SSR Ewa Woźnicka

Przyjmuje strony w poniedziałki od 900 do 1300,  po uprzednim umówieniu przez Kierownika Sekretariatu Wydziału.

Kierownik Sekretariatu Wydziału Grażyna Głuchowicz - pokój nr 201, piętro II
Adres 43-100 Tychy, ul. Bałuckiego 4
Telefon (32) 3233074 - Kierownik Sekretariatu
(32) 3233058 - Sekretariat
Fax (32) 4386863
Adres email pracy4@tychy.sr.gov.pl
Godziny przyjęć interesantów w poniedziałki od 800 do 1800
od wtorku do piątku od 800 do 1500

 Właściwość miejscowa

IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych rozpoznaje sprawy:

 • z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości Sądu Rejonowego w Tychach - miasta Bieruń, Lędziny i Tychy oraz gminy Bojszowy i Kobiór,
 • z zakresu ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości:
  • Sądu Rejonowego w Tychach - miasta: Bieruń, Lędziny i Tychy oraz gminy Bojszowy i Kobiór,
  • Sądu Rejonowego w Mikołowie - miasta: Łaziska Górne, Mikołów i Orzesze oraz gminy Ornontowice i Wyry,
  • Sądu Rejonowego w Pszczynie - gminy: Bestwina, Brzeszcze, Czechowice-Dziedzice, Goczałkowice-Zdrój, Miedźna, Pszczyna i Suszec.
 

Właściwość rzeczowa

IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z zakresu prawa pracy rozpoznaje między innymi sprawy:

 • o roszczenia ze stosunku pracy lub z nim związane:
  • przywrócenie do pracy,
  • wydanie świadectwa pracy,
  • ekwiwalent za urlop,
  • uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne,
  • odprawa,
  • wynagrodzenie,
 • o ustalenie istnienia stosunku pracy, jeżeli łączący stosunek pracy wbrew zawartej między stronami umowie ma cechy stosunku pracy,
 • o roszczenia z innych stosunków prawnych, do których z mocy odrębnych przepisów stosuje się przepisy prawa pracy.

Zgodnie z art. 461 § 1 k.p.c. – "powództwo w sprawach z zakresu prawa pracy może być wytoczone bądź przed Sąd właściwości ogólnej pozwanego, bądź przez Sąd, w którego okręgu praca jest, była lub miała być wykonywana, bądź też przez Sąd, w którego okręgu znajduje się zakład pracy.”

 

Z zakresu ubezpieczeń społecznych Wydział rozpoznaje między innymi sprawy:

 • o zasiłek chorobowy,
 • o zasiłek macierzyński,
 • o zasiłek opiekuńczy,
 • o zasiłek pogrzebowy,
 • o świadczenie rehabilitacyjne,
 • o ustalenie stopnia niepełnosprawności lub niepełnosprawności,
 • o odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy.

Zgodnie z art. 461 § 2 k.p.c. – "w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych właściwy do rozpoznania sprawy jest Sąd, w którego okręgu ma miejsce zamieszkania strona odwołująca się od decyzji wydanej przez organ rentowy, chyba, że przepis odrębny stanowi inaczej

 

Opłaty

Kliknij

Zwolnienie od kosztów sądowych w postępowaniu cywilnym

Kliknij

Ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu cywilnym

Kliknij

Zamawianie akt do czytelni

Kliknij

Wzory i formularze

Kliknij

Statystyka

Kliknij

Dojazd

Kliknij

Lista sędziów i asesorów sądowych

Lista referendarzy sądowych

 • -

Rejestr zmian dla: IV Pracy i Ubez. Społecznych

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Tychach
Wytworzył:
Michał Białoń - Kierownik Oddziału Kadr
Opublikował:
Renata Jakóbek
Dokument z dnia:
2019-02-27
Publikacja w dniu:
2019-02-27
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Tychach
Wytworzył:
Krystyna Sokołowska - Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Sebastian Greguła
Dokument z dnia:
2018-07-13
Publikacja w dniu:
2018-07-13
Opis zmiany:
Aktualizacja danych
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Tychach
Wytworzył:
Krystyna Sokołowska - Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Krzysztof Baran
Dokument z dnia:
2018-02-21
Publikacja w dniu:
2018-02-21
Opis zmiany:
b/d