Komornicy

  

Zgodnie z ustawą z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych, komornik jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejonowym. Podlega nadzorowi sądu oraz nadzorowi odpowiedzialnemu prezesa sądu rejonowego, przy którym działa.

Komornik jest organem władzy publicznej w zakresie wykonywania czynności w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym, któremu powierza się między innymi takie zadania jak:

  1. wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz zabezpieczenie roszczeń, w tym europejskich nakazów zabezpieczenia na rachunku bankowym, z uwzględnieniem wyjątków przewidzianych w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego;
  2. wykonywanie innych tytułów wykonawczych oraz tytułów egzekucyjnych, które podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności;
  3. wykonywanie postanowień o zabezpieczeniu spadku lub sporządzanie spisu inwentarza;
  4. sporządzanie protokołu stanu faktycznego.
Więcej informacji o komornikach sądowych można przeczytać na stronach internetowych Krajowej Rady Komorniczej oraz Izby Komorniczej w Katowicach.
 
Aktualny wykaz komorników sądowych znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.
 

KOMORNICY SĄDOWI DZIAŁAJĄCY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W TYCHACH

KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W BIELSKU-BIAŁEJ PRZEMYSŁAW RÓŻYCKI

ZASTĘPCA

KOMORNIKA SĄDOWEGO PRZY SĄDZIE REJONOWYM W TYCHACH

ANTONIEGO KUŹMICZUKA

Komornik przyjmuje interesantów Godziny urzędowania kancelarii
Poniedziałek 1400 - 1600
Środa 900 - 1400
Poniedziałek 800 - 1600
Wtorek - Piątek 800 - 1500
Dane teleadresowe al. Niepodległości 87,
43-100 Tychy

Telefon (32) 78 06 350
Mail: tychy2@komornik.pl

Połączenia telefoniczne w kancelarii realizowane są:

od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 13:00

 

KOMORNIK SĄDOWY
Cezary Grabowski
Komornik przyjmuje interesantów Godziny urzędowania kancelarii
Środa 900 - 1400 Poniedziałek 730 - 1630
Wtorek - Piątek 730 - 1530
Dane teleadresowe ul. Begonii 4A,
43-100 Tychy
Telefon (32) 78 02 253
Mail: tychy3@komornik.pl

 

ASESOR KOMORNICZY KATARZYNA SIERAK

ZASTĘPCA

KOMORNIKA SĄDOWEGO PRZY SĄDZIE REJONOWYM W TYCHACH

ZBIGNIEWA JARCZYKA

Komornik przyjmuje interesantów

Godziny urzędowania kancelarii

Środa 900 - 1400

Poniedziałek 730 - 1700
Wtorek - Piątek 730 - 1530

Dane teleadresowe

ul. Begonii 4A,
43-100 Tychy

Telefon (32) 78 02 539
E-mail: tychy1@komornik.pl

 

KOMORNIK SĄDOWY
Tomasz Zaprzał
Komornik przyjmuje interesantów Godziny urzędowania kancelarii
Środa 900 - 1400 Poniedziałek 900 - 1700
Wtorek - Piątek 730 - 1530
Dane teleadresowe ul. Budowlanych 35,
43-100 Tychy
Telefon (32) 72 05 776
Fax (32) 75 08 872
Mail: tychy.zaprzal@komornik.pl

 

KOMORNIK SĄDOWY
Joanna Kowalska
Komornik przyjmuje interesantów Godziny urzędowania kancelarii
Środa 900 - 1400 Poniedziałek 900 - 1700
Wtorek - Piątek 730 - 1530
Dane teleadresowe ul. Budowlanych 35,
43-100 Tychy
Telefon (32) 78 03 090
Fax (32) 78 03 090
Mail: tychy.kowalska@komornik.pl

 

KOMORNIK SĄDOWY
Paweł Jakimiuk
Komornik przyjmuje interesantów Godziny urzędowania kancelarii
Poniedziałek 1400 - 1600
Środa 900 - 1400
Poniedziałek 900 - 1700
Wtorek - Piątek 730 - 1530
Dane teleadresowe al. Niepodległości 87 lokal 22,
43-100 Tychy
Telefon (32) 78 04 517
Fax (32) 73 30 429
Mail: tychy.jakimiuk@komornik.pl
Strona: http://www.komornik-tychy-jakimiuk.pl

 

KOMORNIK SĄDOWY
Wojciech Tomanek
Komornik przyjmuje interesantów Godziny urzędowania kancelarii
Poniedziałek 800 - 1400

Poniedziałek 700 - 1600

Wtorek - Czwartek 700 - 1500

Piątek 700 - 1400

Dane teleadresowe ul. Turystyczna 1/37 drugie piętro
43-155 Bieruń (Ściernie)

Telefon (32) 32 42 533
Fax (32) 32 42 548
Mail: tychy.tomanek@komornik.pl

Strona: https://www.komornik-bierun.pl/

 

KOMORNIK SĄDOWY
Barbara Szczepaniok
Komornik przyjmuje interesantów Godziny urzędowania kancelarii
Poniedziałek 1200 - 1600 Poniedziałek 800 - 1700
Wtorek - Czwartek 800 - 1600
Piątek 800 - 1400
Dane teleadresowe ul. Budowlanych 59 lokal 2,
43-100 Tychy
Telefon 509 944 131
Telefon/Fax (32) 22 41 172
Mail: tychy.szczepaniok@komornik.pl

 

KOMORNIK SĄDOWY
Justyna Krzemińska-Bryk
Komornik przyjmuje interesantów Godziny urzędowania kancelarii
Środa 0900 - 1600 Poniedziałek, wtorek, czwartek,piętek 0800 - 1500
Środa 0800 - 1600
Dane teleadresowe al. Bielska 92 lokal 14,
43-100 Tychy
Telefon/Fax (32) 495 81 14
Mail: kancelaria@tychykomornik.pl

 

KOMORNIK SĄDOWY
Michał Adamiecki
Komornik przyjmuje interesantów Godziny urzędowania kancelarii
Środa 0800 - 1400

Poniedziałek 0700 - 1700,

Wtorek, środa, czwartek 0700 - 1500

Piątek 0700 - 1400

Dane teleadresowe ul. Begonii 4a
43-100 Tychy

Telefon/Fax (32) 780 24 02

Telefon kom. 501 146 828
Mail: tychy.adamiecki@komornik.pl

Strona: http://www.komornik-tychy-adamiecki.pl

 

KOMORNIK SĄDOWY
Michał Podsiadło
Komornik przyjmuje interesantów Godziny urzędowania kancelarii
Czwartek 1200 - 1700

Poniedziałek, wtorek, środa, piątek 0900 - 1400 
Czwartek 0900 - 1700

Dane teleadresowe

ul. Paprocańska 41
43-100 Tychy

Telefon kom. 666-953-755

Mail: kancelaria@komornik-podsiadlo.pl

Strona: www.komornik-podsiadlo.pl

 

KOMORNIK SĄDOWY
Marcin Cieluch
Komornik przyjmuje interesantów Godziny urzędowania kancelarii
Wtorek 0900 - 1300

Poniedziałek, środa, czwartek 0800 - 1500 
Wtorek 0800 - 1600

Piątek 0800 - 1400

Dane teleadresowe

Al. Niepodległości 87/27
43-100 Tychy

Telefon +32 307 28 53

Mail: kancelaria@komorniktychy.pl

Strona: www.komorniktychy.pl

 

KOMORNIK SĄDOWY
Artur Czarnecki
Komornik przyjmuje interesantów Godziny urzędowania kancelarii
Wtorek 0930 - 1130 oraz 1500 - 1700

Poniedziałek, środa, czwartek 0830 - 1600 
Wtorek 0900 - 1700

Piątek 0830 - 1500

Dane teleadresowe

ul. Budowlanych 166
43-100 Tychy

Telefon: (32) 3073515

Tel.kom.: 503435451

Mail: tychy.czarnecki@komornik.pl

 

KOMORNIK SĄDOWY
Karolina Borkowska
Komornik przyjmuje interesantów Godziny urzędowania kancelarii
Wtorek 1000 - 1400

Poniedziałek, wtorek środa, czwartek 0800 - 1600

Dane teleadresowe

ul. Budowlanych 59/27
43-100 Tychy

 

Tel.kom.: 500 090 331
Mail: tychy.borkowska@komornik.pl

KOMORNIK SĄDOWY
Daniel Chojnacki 
Komornik przyjmuje interesantów Godziny urzędowania kancelarii
Wtorek 1000 - 1500

Poniedziałek, środa, czwartek 0730 - 1530

Wtorek 730 - 1700

Piątek 730 - 1400

Dane teleadresowe

ul. Budowlanych 35
43-100 Tychy

 

Tel.kom.: 517 727 379
Mail: tychy.chojnacki@komornik.pl

Rejestr zmian dla: Komornicy