Konta bankowe

Konto dochodów budżetowych (opłaty sądowe, koszty sądowe, grzywny): 
NBP O/O KATOWICE 28 1010 1212 3168 5322 3100 0000
 

Konto sum na zlecenie (zaliczki w sprawach na pokrycie kosztów biegłych, tłumaczy, itp., rejestr spadkowy): 
NBP O/O KATOWICE 65 1010 1212 3168 5313 9800 0000
 

Konto Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej (nawiązki, świadczenia pieniężne): 
BGK Oddział Katowice 03 1130 1091 0003 9095 0820 0001

Konto sum depozytowych w PLN (w szczególności poręczenia majątkowe i zabezpieczenia składane w związku z postępowaniem karnym, kaucje, wadia oraz sumy stanowiące przedmiot sporu składane w związku z postępowaniem sądowym, reszta ceny nabycia): 
BGK Oddział KATOWICE 08 1130 1017 0021 1000 6390 0004
 

Konto sum depozytowych w USD
BGK Oddział KATOWICE 78 1130 1017 0021 1000 6390 0005
 

Konto sum depozytowych w EURO
BGK Oddział KATOWICE 62 1130 1017 0021 1000 6390 0002
 

Konto sum depozytowych w GBP: 
BGK Oddział KATOWICE 35 1130 1017 0021 1000 6390 0003
 

Konto sum depozytowych w CHF: 
BGK Oddział KATOWICE 89 1130 1017 0021 1000 6390 0001

Rejestr zmian dla: Konta bankowe

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Tychach
Wytworzył:
Wioletta Parnicka - Główny Księgowy
Opublikował:
Krzysztof Baran
Dokument z dnia:
2018-02-21
Publikacja w dniu:
2018-02-21
Opis zmiany:
b/d