Lekarze sądowi

Zgodnie z ustawą z dnia 15 czerwca 2007 roku o lekarzu sądowym (Dz. U. Nr 123, poz. 849), każde usprawiedliwienie niestawiennictwa z powodu choroby stron, ich przedstawicieli ustawowych, pełnomocników, świadków i innych uczestników postępowań cywilnych oraz oskarżonych, świadków, obrońców, pełnomocników i innych uczestników postępowania karnego wymaga przedstawienia zaświadczenia wystawionego przez lekarza sądowego.

Lista lekarzy sądowych udostępniana jest w sekretariacie Oddziału Administracyjnego oraz stronie internetowej Sądu Okręgowego w Katowicach.

Rejestr zmian dla: Lekarze sądowi

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Tychach
Wytworzył:
Krystyna Sokołowska - Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Krzysztof Baran
Dokument z dnia:
2018-02-21
Publikacja w dniu:
2018-02-21
Opis zmiany:
b/d