Mediacje

W Sądzie Rejonowym w Tychach prowadzony jest dyżur stałego mediatora:

1) Pan Bartosz Sapota, we wtorki w godzinach od 10.00 do 12.00 (pokój nr 317, piętro III, budynek przy ul. Budowlanych 33), nr tel. 32 323 32 05, tel. kom. 733 785 420, e-mail: b.sapota@gmail.com

2) Pani Dorota Wyleżoł, w poniedziałki w godzinach od 16.30 do 17.30 (pokoj nr 317, piętro III, budynek przy ul. Budowlanych 33), nr tel. 32 323 32 05, tel. kom. 507 061 445. 

 

Wzory wniosków o wszczęciu postępowania mediacyjnego w sprawach rodzinnych można znaleźć TUTAJ.

 

Co to jest mediacja ?

Mediacja to przede wszystkim rozmowa stron, która prowadzi do rozwiązania konfliktu i znalezienia porozumienia satysfakcjonującego obie strony konfliktu. Mediacja jest procesem dobrowolnym i poufnym, prowadzonym w obecności osoby neutralnej - mediatora.

Koordynator ds. mediacji w Sądzie Okręgowym w Katowicach:

SSO Agata Stankiewicz-Rataj
tel. 32 60 70 686

Mediatorzy w sprawach cywilnych

Regulacje prawne dotyczące mediacji i postępowania pojednawczego w sprawach cywilnych zawarte są głownie w art. 183 k.p.c., a także w art.: 10 k.p.c., 2021 k.p.c., 2591 k.p.c.. Zgodnie z art. 183 15 §1 k.p.c. „Ugoda zawarta przed mediatorem ma po jej zatwierdzeniu przez sąd moc prawną ugody zawartej przed sądem.”
Lista stałych mediatorów oraz ośrodków mediacyjnych zgodnie z art. 183 par. 2 k.p.c. dostępna jest na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Katowicach oraz w sekretariacie Oddziału Administracyjnego.

Mediatorzy w sprawach karnych

Kwestie dotyczące mediatorów w sprawach karnych określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 czerwca 2003 roku w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach karnych (Dz. U. Nr 108, poz. 1020). 
Lista mediatorów w sprawach karnych dostępna jest na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Katowicach oraz w sekretariacie Oddziału Administracyjnego.

Mediatorzy w sprawach nieletnich

Szczegółowe zasady i tryb przeprowadzania mediacji przez mediatorów w sprawach nieletnich określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001 roku w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich (Dz. U. Nr 56, poz. 591). 
Lista mediatorów ds. nieletnich dostępna jest na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Katowicach oraz w sekretariacie Oddziału Administracyjnego.

 

Więcej informacji na temat mediacji można uzyskać na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.

Rejestr zmian dla: Mediacje

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Tychach
Wytworzył:
Krystyna Sokołowska - Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Sebastian Greguła
Dokument z dnia:
2018-08-23
Publikacja w dniu:
2018-08-23
Opis zmiany:
Aktualizacja danych mediatora
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Tychach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Sebastian Greguła
Dokument z dnia:
2018-08-01
Publikacja w dniu:
2018-08-01
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Tychach
Wytworzył:
Krystyna Sokołowska - Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Krzysztof Baran
Dokument z dnia:
2018-02-21
Publikacja w dniu:
2018-02-21
Opis zmiany:
b/d