Mediacje

Koordynator ds. mediacji i dyżury stałych mediatorów

Koordynatorem ds. mediacji w okręgu Sądu Okręgowego w Katowicach jest:

SSO Agata Stankiewicz-Rataj
tel. 32 60 70 686

 

Dyżury stałych mediatorów w Sądzie Rejonowym w Tychach:

1) Bartosz Sapota, we wtorki w godzinach od 10.00 do 12.00 (pokój nr 317, piętro III, budynek przy ul. Budowlanych 33), nr tel. 32 323 32 05, tel. kom. 733 785 420, e-mail: b.sapota@gmail.com 


2) Dorota Wyleżoł, w poniedziałki w godzinach od 8.00 do 8.30 (pokoj nr 317, piętro III, budynek przy ul. Budowlanych 33), nr tel. 32 323 32 05, tel. kom. 507 061 445. 

 

Wzory wniosków o wszczęciu postępowania mediacyjnego w sprawach rodzinnych

Istota mediacji

Mediacja to próba doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego strony rozwiązania sporu na drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale osoby trzeciej –  neutralnego, bezstronnego mediatora, który wspiera przebieg negocjacji, łagodzi powstające napięcia i pomaga w dojściu do porozumienia.

Cel mediacji

Celem mediacji jest wypracowanie rozwiązania satysfakcjonującego strony konfliktu, a nie ustalenie, kto ma rację w sporze. Mediacja służy załagodzeniu lub wygaszeniu konfliktu istniejącego między stronami. Osoby dotychczas pozostające w konflikcie są równouprawnionymi partnerami w rozmowie, w poszukiwaniu rozwiązania dzielącego ich sporu. Nikt nie może narzucać stronom sposobu rozwiązania sporu, to same strony są odpowiedzialne za wynik mediacji.

W sprawach karnych mediacja ma na celu naprawienie wyrządzonych przestępstwem szkód materialnych i moralnych oraz pozwala pokrzywdzonemu na wyrażenie jego uczuć, oczekiwań i potrzeb. Sprawcy pozwala przejąć odpowiedzialność za skutki przestępstwa oraz podjąć związane z nią działania. Sprzyja trwałemu zakończeniu konfliktu lub jego złagodzeniu.

Zasady mediacji

  • Dobrowolność: strony dobrowolnie wyrażają zgodę na udział w  postępowaniu mediacyjnym. Zgoda ta może zostać cofnięta na każdym etapie trwania mediacji, przez każdą ze stron. Wobec uczestników postepowania mediacyjnego nie może być stosowana jakakolwiek forma presji odnośnie udziału w mediacji.
  • Bezstronność: strony mediacji mają równe prawa i powinny być traktowane jednakowo,
  • Poufność: przebieg postępowania mediacyjnego objęty jest tajemnicą,
  • Neutralność: mediator nie może narzucać stronom własnych propozycji rozwiązań sporu, porozumienie jest wypracowane przez same strony. Jedynie na zgodny wniosek stron mediator może wskazać sposoby rozwiązania sporu, które nie są dla stron wiążące. Mediatorowi nie wolno czerpać żadnych korzyści z tego, co jest przedmiotem negocjacji pomiędzy uczestnikami ani tez z faktu, sposobu lub formy zawarcia ugody.
  • Akceptowalność: strony muszą zaakceptować osobę mediatora i jego pomocw dochodzeniu do porozumienia. Mogą również na początku mediacji uzgodnić z mediatorem reguły mediacji, których następnie w toku mediacji powinny przestrzegać.

Listy mediatorów

Lista mediatorów zgodnie z art. 183² par.3 k.p.c.
Lista mediatorów ds. nieletnich
Lista stałych mediatorów prowadzona na podstawie art. 157 d § 1 ustawy z dnia 27.07.2001 r. PoUSP
Lista mediatorów w sprawach karnych


Więcej informacji na temat mediacji można uzyskać na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości oraz na stronie www.mediacja.gov.pl.

Rejestr zmian dla: Mediacje

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Tychach
Wytworzył:
Krystyna Sokołowska - Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Sebastian Greguła
Dokument z dnia:
2018-11-27
Publikacja w dniu:
2018-11-27
Opis zmiany:
Aktualizacja informacji
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Tychach
Wytworzył:
Krystyna Sokołowska - Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Sebastian Greguła
Dokument z dnia:
2018-08-23
Publikacja w dniu:
2018-08-23
Opis zmiany:
Aktualizacja danych mediatora
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Tychach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Sebastian Greguła
Dokument z dnia:
2018-08-01
Publikacja w dniu:
2018-08-01
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Tychach
Wytworzył:
Krystyna Sokołowska - Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Krzysztof Baran
Dokument z dnia:
2018-02-21
Publikacja w dniu:
2018-02-21
Opis zmiany:
b/d