Minister Sprawiedliwości podpisał z Caritas Diecezji Gliwickiej umowę na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości

Pragniemy poinformować, iż Minister Sprawiedliwości podpisał z Caritas Diecezji Gliwickiej umowę na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie udzielania pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz osobom im najbliższym dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na rok 2019.

 

Zakres udzielanej pomocy:

 

  • pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania i / lub udzielanie schronienia;
  • pomoc osoby pierwszego kontaktu polegająca m.in. na wsparciu w procesie społecznej readaptacji oraz dostar­czaniu informacji w zakresie możliwości uzyskania pomocy innych instytucji po zakończeniu przebywania w ośrodku;
  • okresowe dopłaty do bieżących zobowiązań czynszowych i opłat za energię cieplną, energię elektryczną, gaz, wodę, opał, odbiór nieczystości stałych i płynnych;
  • organizowanie i finansowanie poradnictwa prawnego, promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej;
  • organizowanie i finansowanie programów podnoszących kompetencje społeczne, mających na celu przeciwdzia­łanie czynnikom kryminogennym, a zwłaszcza agresji i przemocy, w tym przemocy w rodzinie, oraz problemom uzależnień;
  • pokrywanie kosztów związanych z uzyskaniem dowodu osobistego oraz innych dokumentów niezbędnych do uzyskania pomocy;
  • pokrywanie kosztów związanych z organizacją i udziela­niem pomocy rzeczowej w formie bonów żywnościowych, bonów towarowych na zakup odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej

Zgłoszenia do projektu:

fundusz.postpenitencjarny@gmail.com

 

Dane kontaktowe:


Caritas Diecezji Gliwickiej

ul. Księcia Ziemowita 2, 44-100 Gliwice

Telefon: 665554661

Adres e-mail: fundusz.postpenitencjarny@gmail.com

Dni przyjęć:

Poniedziałki i środy w godz. 9.00 – 17.00

 

Fundacja „Zacisze Grażyny”

Ul. Leśna 4, 44-172 Niewiesze

Telefon: 665554661

Adres e-mail: fundusz.postpenitencjarny@gmail.com

Dni przyjęć:

Wtorki i czwartki w godz. 7.00 – 15.00

Rejestr zmian dla: Minister Sprawiedliwości podpisał z Caritas Diecezji Gliwickiej umowę na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Tychach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Sebastian Greguła
Dokument z dnia:
2019-06-12
Publikacja w dniu:
2019-06-12
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Tychach
Wytworzył:
Sebastian Greguła - Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Sebastian Greguła
Dokument z dnia:
2019-06-12
Publikacja w dniu:
2019-06-12
Opis zmiany:
Dodanie informacji o podpisanej umowie