Ogłoszenie do sprawy Sygn. akt IX Ns 275/17

Sąd Rejonowy w Tychach informuje, iż w sprawie o sygnaturze IX Ns 275/17 został złożony wykaz inwentarza po spadkodawcy Władysławie Puchaczewskim, urodzonym 31 sierpnia 1951r., nr PESEL 51083110397, zmarłym w dniu 22 czerwca 2017r., ostatnio zamieszkałym w Tychach, przy ul. Ejsmonda 2/8. Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Osoby wskazane w art. 673 § 1 k.p.c., tj. ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiorcą, wykonawca testamentu oraz wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie do sprawy Sygn. akt IX Ns 275/17

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Tychach
Wytworzył:
Agnieszka Warchoł-Sojka - Kierownik IX Wydziału Cywilnego
Opublikował:
Krzysztof Baran
Dokument z dnia:
2017-12-20
Publikacja w dniu:
2017-12-20
Opis zmiany:
b/d