ogłoszenie w sprawie o sygnaturze akt INs 22/18

2018-11-30

Sąd Rejonowy w Tychach w sprawie I Ns 22/18 zawiadamia o sporządzeniu wykazu inwentarza po Henryku Janie Bobla Pesel 49102203373 ostatnio zamieszkałym w Bieruniu, ul. Torowa 6, zmarłym w dniu 9 listopada 2016 r. Pouczając, że ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni, a osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, a także wykonawca testamentu i wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą nadto złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza. 

Rejestr zmian dla: ogłoszenie w sprawie o sygnaturze akt INs 22/18

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Tychach
Wytworzył:
Alicja Kost - Kierownik I Wydziału Cywilnego
Opublikował:
Urszula Rzepka
Dokument z dnia:
2018-11-30
Publikacja w dniu:
2018-11-30
Opis zmiany:
b/d