ogłoszenie w sprawie o sygnaturze akt INs 276/18

2018-11-27

Sygn. akt: I Ns 276/18                                        Tychy, dnia 26 października 2018 roku

 

Ogłoszenie

 

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Tychach, I Wydziale Cywilnym informuje, że w sprawie o sygnaturze akt I Ns 276/18 został złożony wykaz inwentarza po spadkodawcy Róży Zuch, córce Alfonsa i Elżbiety, PESEL nr 35082813444, zmarłej w dniu 14 czerwca 2017 roku, ostatnio zamieszkałej w Tychach przy ulicy Rodakowskiego 37/16. Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Osoby wskazane w art. 637 § 1 kpc, tj. ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu oraz wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

 

Referendarz sądowy Joanna Wycisło

Rejestr zmian dla: ogłoszenie w sprawie o sygnaturze akt INs 276/18

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Tychach
Wytworzył:
Alicja Kost - Kierownik I Wydziału Cywilnego
Opublikował:
Urszula Rzepka
Dokument z dnia:
2018-11-27
Publikacja w dniu:
2018-11-27
Opis zmiany:
b/d