ogłoszenie w sprawie o sygnaturze akt INs 301/18

2018-11-30

Sygn. akt: I Ns 301/18                                        Tychy, dnia 29 listopada 2018 roku

 

Ogłoszenie

 

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Tychach, I Wydziale Cywilnym informuje, że w sprawie o sygnaturze akt I Ns 301/18 został złożony wykaz inwentarza po spadkodawcy Jacku Woźniaku (Woźniak), synu Stanisława i Lidii, PESEL nr 82122417014, zmarłym w dniu 8 marca 2018 roku, ostatnio zamieszkałym w Bieruniu przy ulicy Wrześniowej numer 12. Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Osoby wskazane w art. 637 § 1 kpc, tj. ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu oraz wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

 

Referendarz sądowy Joanna Wycisło

Rejestr zmian dla: ogłoszenie w sprawie o sygnaturze akt INs 301/18

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Tychach
Wytworzył:
Alicja Kost - Kierownik I Wydziału Cywilnego
Opublikował:
Urszula Rzepka
Dokument z dnia:
2018-11-30
Publikacja w dniu:
2018-11-30
Opis zmiany:
b/d