ogłoszenie w sprawie o sygnaturze akt INs 342/18

2018-11-22

  1. Sąd Rejonowy w Tychach informuje, że w sprawie o sygn. akt I Ns 342/18 został złożony wykaz inwentarza po spadkodawcy Janinie Katarzynie Rychel, córce Leona i Stanisławy, zmarłej w dniu 12 kwietnia 2018 roku, ostatnio zamieszkałej w Bieruniu przy ul. Budzyńskiej 24. Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taka potrzebę dostatecznie uzasadni. Osoby wskazane w art. 637§1 k.p.c., tj. ten kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu oraz wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza”;

Rejestr zmian dla: ogłoszenie w sprawie o sygnaturze akt INs 342/18

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Tychach
Wytworzył:
Alicja Kost - Kierownik I Wydziału Cywilnego
Opublikował:
Urszula Rzepka
Dokument z dnia:
2018-11-22
Publikacja w dniu:
2018-11-22
Opis zmiany:
b/d