Podstawa prawna

Sąd Rejonowy w Tychach jest sądem powszechnym, który został utworzony 13 maja 1994 roku na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów wojewódzkich i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz. U. Nr 65, poz. 280 z 1994 r.).

Wcześniej sądem właściwym do rozpatrywania spraw z obszaru właściwości Sądu Rejonowego w Tychach był Sąd Rejonowy w Mikołowie (Dz. U. Nr 70, poz. 352, z 1992 r.).

Obszar właściwości Sądu Rejonowego w Tychach obejmuje miasta: Bieruń, Lędziny, Tychy oraz gminy: Bojszowy i Kobiór.

W przypadku spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz spraw gospodarczych obszar właściwości Sądu Rejonowego w Tychach obejmuje dodatkowo obszar właściwości Sądu Rejonowego w Mikołowie (miasta: Łaziska Górne, Mikołów i Orzesze oraz gminy Ornontowice i Wyry) oraz Sądu Rejonowego w Pszczynie (gminy: Bestwina, Brzeszcze, Czechowice-Dziedzice, Goczałkowice-Zdrój, Miedźna, Pszczyna i Suszec).

Sąd Rejonowy w Tychach należy do sądów okręgu katowickiego, podległych apelacji katowickiej i działa w oparciu o :

  • Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z dnia 16 lipca 1997 r. z późn.zm.)
  • Ustawę z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 2013 r. poz. 427)
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z dnia 3 marca 2014 r. poz. 259)
  • Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. MS z dnia 30 grudnia 2003r. Nr 5, poz. 22).

Rejestr zmian dla: Podstawa prawna

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Tychach
Wytworzył:
Krystyna Sokołowska - Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Krzysztof Baran
Dokument z dnia:
2018-02-21
Publikacja w dniu:
2018-02-21
Opis zmiany:
b/d