VI Gospodarczy

Przewodniczący wydziału SSR Jolanta Brzęk
przyjmuje strony
Poniedziałek: od 1000 do 1400
Pokój nr 104, piętro I, budynek przy ulicy Bałuckiego 4
Zastępca -
Kierownik sekretariatu Beata Sojka
Godziny przyjęć
interesantów
Poniedziałek: 
od 800 do 1800
Wtorek - Piątek:
od 800 do 1500
Dane teleadresowe ul. Bałuckiego 4,
43-100 Tychy
Pokój nr 120, piętro I

Telefon (32) 32 33 060

Telefon (32) 32 33 064

Telefon (32) 32 33 066

Fax (32) 43 86 865

Adres email gospodarczy6@tychy.sr.gov.pl
Obszar właściwości

Miasta: Bieruń, Lędziny, Tychy
Gminy: Bojszowy, Kobiór

oraz obszar właściwości Sądów Rejonowych w:
Mikołowie i Pszczynie

Lista sędziów

 

Lista referendarzy sądowych

Lista asesorów sądowych

Właściwość rzeczowa

VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY - SPRAWY GOSPODARCZE Z OBSZARU WŁAŚCIWOŚCI SĄDÓW REJONOWYCH W MIKOŁOWIE, PSZCZYNIE I TYCHACH.

Sprawami gospodarczymi są sprawy ze stosunków cywilnych między przedsiębiorcami, w zakresie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. Zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej przez którąkolwiek ze stron stosunku cywilnego po jego powstaniu nie wyłącza zastosowania przepisów o postępowaniu gospodarczym.

Sprawami gospodarczymi są także sprawy:

 • ze stosunku spółki oraz dotyczące roszczeń, o których mowa w artykułach od nr 291 do nr 300 oraz w artykułach od nr 479 do nr 490 z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.),
 • przeciwko przedsiębiorcom o zaniechanie naruszania środowiska i przywrócenie do stanu poprzedniego lub naprawienie szkody z tym związanej oraz zakazanie lub ograniczenie działalności zagrażającej środowisku,
 • należące do właściwości sądów na podstawie przepisów o ochronie konkurencji, prawa energetycznego, prawa telekomunikacyjnego, prawa pocztowego oraz przepisów o transporcie kolejowym,
 • przeciwko przedsiębiorcom o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone,
 • o nadanie klauzuli wykonalności tytułom egzekucyjnym, którymi są orzeczenia sądu gospodarczego prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu albo ugoda zawarta przed tym sądem,
 • inne, przekazanie przez odrębne przepisy.

Rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym podlegają sprawy o roszczenia wynikające z umów, jeżeli wartość przedmiotu sporu nie przekracza dziecięciu tysięcy złotych, a w sprawach o roszczenia wynikające z rękojmi, gwarancji jakości lub z niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową sprzedaży konsumenckiej, jeżeli wartość przedmiotu nie przekracza tej kwoty.

W sprawach podlegających rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym:

  • - pozew,
  • - odpowiedź na pozew,
  • - sprzeciw od wyroku zaocznego,
  • - pismo zawierające wnioski dowodowe,

 

  oraz
 • - sprzeciw od wyroku zaocznego,
 • - sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym,
 • - zarzuty od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym,
 • - powinny być sporządzone na urzędowych formularzach,

powinny być sporządzone na urzędowych formularzach.

 

Formularze dostępne są w Sekretariacie Wydziału VI Gospodarczego oraz na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości.

Rejestr zmian dla: VI Gospodarczy

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Tychach
Wytworzył:
Krystyna Sokołowska - Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Sebastian Greguła
Dokument z dnia:
2018-04-26
Publikacja w dniu:
2018-04-26
Opis zmiany:
Zmiana danych Przewodniczącego Wydziału
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Tychach
Wytworzył:
Krystyna Sokołowska - Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Krzysztof Baran
Dokument z dnia:
2018-02-21
Publikacja w dniu:
2018-02-21
Opis zmiany:
b/d