VI Gospodarczy

 

  -     W A Ż N E     -  

Informacji o sprawach rozpoznawanych w Wydziale udziela Biuro Obsługi Interesantów

Wnioski i pisma składane są w Biurze Podawczym

Przewodniczący Wydziału

SSR Jolanta Brzęk

Przyjmuje strony w poniedziałki od 1000 do 1400, po uprzednim umówieniu przez Kierownika Sekretariatu Wydziału

Z-ca Przewodniczącego Wydziału ---------------------------
Kierownik Sekretariatu Wydziału Beata Sojka - pokój nr 120, piętro I
Adres 43-100 Tychy, ul. Bałuckiego 4
Telefon (32) 3233060 - Kierownik Sekretariatu
(32) 3233063 - Sekretariat
Fax (32) 4386865
Adres email gospodarczy6@tychy.sr.gov.pl
Godziny przyjęć interesantów w poniedziałki od 800 do 1800
od wtorku do piątku od 800 do 1500

 Właściwość miejscowa

VI Wydział Gospodarczy rozpoznaje sprawy gospodarcze z obszaru właściwości:

 • Sądu Rejonowego w Tychach - miasta: Bieruń, Lędziny i Tychy oraz gmin: Bojszowy i Kobiór;
 • Sądu Rejonowego w Mikołowie - miasta: Łaziska Górne, Mikołów i Orzesze oraz gminy Ornontowice i Wyry;
 • Sądu Rejonowego w Pszczynie - gminy: Bestwina, Brzeszcze, Czechowice-Dziedzice, Goczałkowice-Zdrój, Miedźna, Pszczyna i Suszec.

Właściwość rzeczowa

Spory ze stosunków cywilnych między przedsiębiorcami, w zakresie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej, których wartość przedmiotu sprawy nie przekracza kwoty 75.000,00 zł oraz sprawy upadłościowe i naprawcze.

Sprawami gospodarczymi są sprawy ze stosunków cywilnych między przedsiębiorcami, w zakresie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. Zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej przez którąkolwiek ze stron stosunku cywilnego po jego powstaniu nie wyłącza zastosowania przepisów o postępowaniu gospodarczym.

Sprawami gospodarczymi są także sprawy:

 • ze stosunku spółki oraz dotyczące roszczeń, o których mowa w artykułach od nr 291 do nr 300 oraz w artykułach od nr 479 do nr 490 z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.),
 • przeciwko przedsiębiorcom o zaniechanie naruszania środowiska i przywrócenie do stanu poprzedniego lub naprawienie szkody z tym związanej oraz zakazanie lub ograniczenie działalności zagrażającej środowisku,
 • należące do właściwości sądów na podstawie przepisów o ochronie konkurencji, prawa energetycznego, prawa telekomunikacyjnego, prawa pocztowego oraz przepisów o transporcie kolejowym,
 • przeciwko przedsiębiorcom o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone,
 • o nadanie klauzuli wykonalności tytułom egzekucyjnym, którymi są orzeczenia sądu gospodarczego prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu albo ugoda zawarta przed tym sądem,
 • inne, przekazanie przez odrębne przepisy.

Rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym podlegają sprawy o roszczenia wynikające z umów, jeżeli wartość przedmiotu sporu nie przekracza dziecięciu tysięcy złotych, a w sprawach o roszczenia wynikające z rękojmi, gwarancji jakości lub z niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową sprzedaży konsumenckiej, jeżeli wartość przedmiotu nie przekracza tej kwoty.

W sprawach podlegających rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym:

 • pozew,
 • odpowiedź na pozew,
 • sprzeciw od wyroku zaocznego,
 • pismo zawierające wnioski dowodowe,
 • sprzeciw od wyroku zaocznego,
 • sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym,
 • zarzuty od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym,
powinny być sporządzone na urzędowych formularzach.

Opłaty

Kliknij

Zwolnienie od kosztów sądowych w postępowaniu cywilnym

Kliknij

Ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu cywilnym

Kliknij

Zamawianie akt do czytelni

Kliknij

Wzory i formularze

Kliknij

Statystyka

Kliknij

Dojazd

Kliknij

Lista sędziów i asesorów sądowych

Lista referendarzy sądowych

Rejestr zmian dla: VI Gospodarczy

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Tychach
Wytworzył:
Michał Białoń - Kierownik Oddziału Kadr
Opublikował:
Michał Białoń
Dokument z dnia:
2019-04-02
Publikacja w dniu:
2019-04-02
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Tychach
Wytworzył:
Michał Białoń - Kierownik Oddziału Kadr
Opublikował:
Renata Jakóbek
Dokument z dnia:
2019-03-13
Publikacja w dniu:
2019-03-13
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Tychach
Wytworzył:
Michał Białoń - Kierownik Oddziału Kadr
Opublikował:
Renata Jakóbek
Dokument z dnia:
2019-02-27
Publikacja w dniu:
2019-02-27
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Tychach
Wytworzył:
Michał Białoń - Kierownik Oddziału Kadr
Opublikował:
Krzysztof Baran
Dokument z dnia:
2018-10-17
Publikacja w dniu:
2018-10-17
Opis zmiany:
Aktualizacja listy referendarzy
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Tychach
Wytworzył:
Krystyna Sokołowska - Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Sebastian Greguła
Dokument z dnia:
2018-07-13
Publikacja w dniu:
2018-07-13
Opis zmiany:
Aktualizacja danych
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Tychach
Wytworzył:
Krystyna Sokołowska - Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Sebastian Greguła
Dokument z dnia:
2018-04-26
Publikacja w dniu:
2018-04-26
Opis zmiany:
Zmiana danych Przewodniczącego Wydziału
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Tychach
Wytworzył:
Krystyna Sokołowska - Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Krzysztof Baran
Dokument z dnia:
2018-02-21
Publikacja w dniu:
2018-02-21
Opis zmiany:
b/d