VII Karny

 

  -     W A Ż N E     -  

Informacji o sprawach rozpoznawanych w Wydziale udziela Biuro Obsługi Interesantów

Wnioski i pisma składane są w Biurze Podawczym

Przewodniczący Wydziału

SSR Sylwia Sasiak

Przyjmuje strony w czwartki od 1000 do 1300, po uprzednim umówieniu przez Kierownika Sekretariatu Wydziału

Z-ca Przewodniczącego Wydziału SSR Agata Wala-Rogowska
Kierownik Sekretariatu Wydziału Adriana Kreihs - pokój nr 304, piętro III
Adres 43-100 Tychy, ul. Budowlanych 33
Telefon (32) 3233170 - Kierownik Sekretariatu
(32) 3233172 - Sekretariat
Fax (32) 3233183
Adres email karny7@tychy.sr.gov.pl
Godziny przyjęć interesantów w poniedziałki od 800 do 1800
od wtorku do piątku od 800 do 1500

 Właściwość miejscowa

Obejmuje miasta: Bieruń, Lędziny, Tychy oraz gminy: Bojszowy, Kobiór.

Właściwość rzeczowa

Sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego sądu, szczególnie:

 • rozpoznaje wnioski o ułaskawienia w sprawach, w których w Sądzie Rejonowym w Tychach wydano wyrok w I instancji,
 • orzeka w sprawach wydania wyroków łącznych w sytuacjach, kiedy ostatni wyrok skazujący zapadł przez tutejszym Sądem,
 • orzeka w przedmiocie podjęcia warunkowo umorzonych postępowań,
 • rozpoznaje wnioski o zastosowanie tymczasowego aresztowania skierowane przez Prokuraturę Rejonową w Tychach,
 • wydaje zgody na widzenie z osobami tymczasowo aresztowanymi do spraw prowadzonych przez tutejszym Sądem,
 • rozpoznaje zażalenia na postanowienia zgodnie z właściwością rzeczową i miejscową wydane w toku postępowań przygotowawczych w sprawach, których jest on właściwy do rozpoznania ich w I instancji,
 • rozpoznaje wnioski oskarżyciela publicznego o przedłużenia stosowania tymczasowego aresztowania w sprawach, których jest właściwy do rozpoznania sprawy w I instancji,
 • o przestępstwa ścigane z oskarżenia prywatnego,
 • o wykroczenia skarbowe, o przestępstwa skarbowe,
 • o uchylenia mandatów,
 • inne wykroczenia rozpatrywane w pierwszej instancji.

Zgody na widzenia z tymczasowo aresztowanymi sekretariat wydziału wydaje w poniedziałki od 9:00 do 18:00.

Opłaty

Kliknij

Pomoc obrońcy z urzędu oskarżonemu

Kliknij

Zamawianie akt do czytelni

Kliknij

Wzory i formularze

Kliknij

Statystyka

Kliknij

Dojazd

Kliknij

Lista sędziów i asesorów sądowych


Rejestr zmian dla: VII Karny

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Tychach
Wytworzył:
Michał Białoń - Kierownik Oddziału Kadr
Opublikował:
Renata Jakóbek
Dokument z dnia:
2019-02-27
Publikacja w dniu:
2019-02-27
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Tychach
Wytworzył:
Krystyna Sokołowska - Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Sebastian Greguła
Dokument z dnia:
2018-07-13
Publikacja w dniu:
2018-07-13
Opis zmiany:
Aktualizacja danych
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Tychach
Wytworzył:
Krystyna Sokołowska - Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Sebastian Greguła
Dokument z dnia:
2018-07-06
Publikacja w dniu:
2018-07-06
Opis zmiany:
Aktualizacja właściwości wydziału
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Tychach
Wytworzył:
Krystyna Sokołowska - Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Krzysztof Baran
Dokument z dnia:
2018-02-21
Publikacja w dniu:
2018-02-21
Opis zmiany:
b/d