VII Karny

Przewodniczący wydziału SSR Sylwia Sasiak
przyjmuje strony
Czwartek: od 1000 do 1300
Pokój nr 305, piętro III, budynek przy ulicy Budowlanych 33
Zastępca SSR Agata Wala-Rogowska
Kierownik sekretariatu Adriana Kreihs
Godziny przyjęć
interesantów
Poniedziałek: 
od 800 do 1800
Wtorek - Piątek:
od 800 do 1500
Dane teleadresowe ul. Budowlanych 33,
43-100 Tychy
Pokój nr 304, piętro III
Telefon (32) 32 33 170
Fax (32) 32 33 183
Adres email karny7@tychy.sr.gov.pl
Obszar właściwości Miasta: Bieruń, Lędziny, Tychy
Gminy: Bojszowy, Kobiór

 

Lista sędziów

Lista referendarzy sądowych

Właściwość rzeczowa

VII WYDZIAŁ KARNY - SPRAWY Z ZAKRESU PRAWA KARNEGO, KARNEGO SKARBOWEGO I SPRAWY WYKROCZENIOWE, W KTÓRYCH NAZWISKA OSKARŻONYCH I OBWINIONYCH ZACZYNAJĄ SIĘ NA LITERY OD M DO Ż, SZCZEGÓLNIE:

 • rozpoznaje wnioski o ułaskawienia w sprawach, w których w Sądzie Rejonowym w Tychach wydano wyrok w I instancji,
 • orzeka w sprawach wydania wyroków łącznych w sytuacjach, kiedy ostatni wyrok skazujący zapadł przez tutejszym Sądem,
 • orzeka w przedmiocie podjęcia warunkowo umorzonych postępowań,
 • rozpoznaje wnioski o zastosowanie tymczasowego aresztowania skierowane przez Prokuraturę Rejonową w Tychach,
 • wydaje zgody na widzenie z osobami tymczasowo aresztowanymi do spraw prowadzonych przez tutejszym Sądem,
 • rozpoznaje zażalenia na postanowienia zgodnie z właściwością rzeczową i miejscową wydane w toku postępowań przygotowawczych w sprawach, których jest on właściwy do rozpoznania ich w I instancji,
 • rozpoznaje wnioski oskarżyciela publicznego o przedłużenia stosowania tymczasowego aresztowania w sprawach, których jest właściwy do rozpoznania sprawy w I instancji.
 • o przestępstwa ścigane z oskarżenia prywatnego
 • o wykroczenia skarbowe, o przestępstwa skarbowe
 • o uchylenia mandatów,
 • inne wykroczenia rozpatrywane w pierwszej instancji.

Pisma inicjujące postępowanie sądowe składane są w Biurze Podawczym Sądu.

Zgody na widzenia z tymczasowo aresztowanymi sekretariat wydziału wydaje w poniedziałki od 9:00 do 18:00.

Rejestr zmian dla: VII Karny

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Tychach
Wytworzył:
Krystyna Sokołowska - Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Krzysztof Baran
Dokument z dnia:
2018-02-21
Publikacja w dniu:
2018-02-21
Opis zmiany:
b/d